top of page

PROJEKT: Stol IRregular za otroke z AD(H)D – Attention Deficit (Hiperactivity) Disorder

Sofinanciran v okviru JR »Spodbujanje kulturnih kreativnih industrij - CzK 2019«

Namen projekta IRREGULAR je doseči širšo potrditev dolgoročnega pozitivnega učinka uporabe našega skrbno oblikovanega stola na šolsko delo (učenje, reševanje različnih nalog,..) otrok z A(D)HD motnjo.

Dodatno finančno podporo sta projektu zagotovili Republika Slovenija v okviru ministrstva za kulturo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) in sicer v okviru JR »Spodbujanje kulturnih kreativnih industrij - CzK 2019« v vrednosti 6.810,00 EUR.

Omenjena sredstva smo dobili za (sklop A1) »Preveritev koncepta, ki je namenjen raziskovanju, inoviranju in demonstraciji uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo«.

Cilji projekta:

1. Dokazati, da uporaba posebno zasnovanega stola vpliva na opazno izboljšanje nevro-kognitivnega delovanja šolarjev,     kar   bomo dosegli v sodelovanju z ustreznimi institucijami (Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Fakulteta za elektrotehniko).

 

2. Izpopolnjen visoko funkcionalen prototip, primeren za proizvodnjo in komercializacijo, kar bomo dosegli v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo.

 

3. Dodelan poslovni model in tržna strategija (podrobnejša opredelitev trgov, tržnih poti in aktivnosti), da bomo produkt učinkovito pripeljali do uporabnikov.

 

4. Nadaljna promocija stola s širjenjem prepoznavnosti produkta in pridobivanjem novih partnerstev.

5. Narejeni koraki, potrebni za registracijo stola, kot medicinskega orodja/pripomočka pri JAZMP in tako povečati dostopnost produkta.

 

Dosedanji rezultati izvajanja operacije:

 

Zaenkrat smo še v fazi testiranj.

Na SCOMS v Ljubljani potekajo redna testiranja otrok z AD(H)D in kontrolne skupine tipičnih otrok istih starosti in obeh spolov. Izvajanje nalog poteka v dveh različnih pogojih: otroci istovrstne teste rešujejo med sedenjem na stolu za otroke z AD(H)D in na običajnem šolskem stolu.

Testiranja bodo predvidoma trajala do aprila, po tem sledijo primerjalne analize uspešnosti opravljanja nalog obeh skupin v obeh pogojih.

Smo v preizkusni fazi ključnih mehanizmov, ki omogočajo univerzalno uporabnost stola, ne glede na velikost uporabnika (v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo, UL).

 

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

bottom of page