top of page

inštrukcije osnovna šola

  • 1 u
  • 15 evrov
  • Robova 39

Opis storitve

V drugem in tretjem triletju osnovne šole je potrebno obvladati zahtevnejša konceptualna znanja, kompleksnejše računske algoritme, zahtevne besedne probleme. Otroci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) tega pogosto sami ne zmorejo. Na inštrukcijah pristop prilagodim vsakemu posamezniku glede na njegova močna in šibka področja ( tisti z močnim konceptualnim znanjem, imajo običajno težave z avtomatizacijo in obratno...)...


Podatki za stik

  • Robova 39, Vrhnika, 1360

    + 031 267 962

    stasa@torkar.si

bottom of page