top of page

inštrukcije srednja šola (ne gimnazija)

  • 1 u
  • 15 evrov
  • Robova 39

Service Description

V SŠ so težave mladostnikov s SUT še hujše kot v OŠ (količina in kakovost znanja sta slabša kot pri vrstnikih, konstantna neuspešnost že povzroča izrazitejše čustvene težave, strategije poučevanja v SŠ pa so mladostnikom s SUT večinoma povsem neprilagojene). Zaradi zelo redkih priložnosti, da bi bili uspešni pri učenju matema­tike (in drugih naravoslovnih predmetih), šolanje pogosto prekinejo ali pa ga zelo pomanjkljivo zaključijo. Dobro usmerjene strategije pomoči pri učenju omogočijo občuten uspeh pri reševanju problematičnih nalog in so izredno pomembne za dvig mladostnikove motivacije.


Podatki za stik

  • Robova 39, Vrhnika, 1360

    + 031 267 962

    stasa@torkar.si

bottom of page